huşyar

huşyar
sif.is. <fars.> klas. Ağıllı, düşüncəli, şüurlu, dərrakəli. Huşyar adam. – Mülki-dünya aqibət bərbad olur, ey huşyar! S. Ə. Ş.. Mən özüm darülmüəllimini qurtaran zaman Naxçıvanda həmin bir halda özümdən artıq huşyar dostlarıma rast gəldim və onlar ilə tutuşdum. C. M.. // Ayıq, sayıq, diqqətli. Huşyar olmaq – ayıq olmaq, sayıq olmaq, diqqətli olmaq. Ol ləhzə ki huşyar olursan; Əlbəttə ki, şərm-sar olursan. F.. Oxuculardan təvəqqe edirəm ki, müxbirimiz Mozalanbəyin Ordubad və Əylis barəsində yazdığı sözlərə bir qədər əhəmiyyət versinlər. Bu işləri səhl saymaq olmaz, huşyar olmaq lazımdır. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • HUŞYAR — (Bak: Hüşyar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜŞYAR — Uyanık, akıllı, zeki. Ayık. Uslu.(...İstikbal karanlığı içinde saadet i ebediyyeye giden nuranî yolu olan sırat ı müstakime hidayeti istemek.. hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misillü… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • huşyâr — (F.) [ رﺎﻴﺸه ] akıllı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • huşyar — f. 1) ağıllı, aqil; 2) ağlı başında; huşlu; 3) diqqətli, dəqiq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bihuşyar — f. huşyar olmayan, ayıq olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütənəbbeh — ə. 1) oyanan, oyaq; 2) sayıq, huşyar; 3) ehtiyat edən, ehtiyatlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • azadəlik — bax azadlıq 1 ci mənada. Dünyada eşq dərdini huşyar olan bilir; Azadəlik səfasını bidar olan bilir. S. Ə. Ş.. İstəyirəm gərçi mən azadəlik; Zənciri amma bacarıb açmaram. A. S.. <Mirzə:> Qaranlıqda qalanların işıq arzusunda, əsarətdə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəkləmək — f. 1. Mühafizə etmək, qorumaq, keşiyini çəkmək. Bizə çün qədr bulunmaz, çıxalım dünyadan; Müştəri yox, necə bir bəkləyəlim bazarı. F.. Naşı ovçu bərə bəklər, əylənər; Marallar sayrışır yollara doğru. Qur.. Əhli halın bəzminə huşyar olan layiq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itigöz(lü) — sif. 1. Gözü iti, tez görən, ən incə şeyi görən. İtigözlü adam. – Onu, o itigözlü, girdə və gülərüzlü müəllimi kim tanımır, kim əzizləmir? M. C.. 2. məc. Sayıq, huşyar, həssas, diqqətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səd — miqd. s. <fars.> Yüz (adətən afərin, mərhəba, heyif kimi sözlərin əvvəlinə gətirilərək onların təsir gücünü artırmaq üçün nida məqamında işlənir). <Ustadlar:> Hər görən söyləyə: ay səd afərin! Nəinki məclisdə yüz qanan ola. «Lətif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”